Mesleki Yeterlilik Belgesi ile İşyeri Açılır Mı?

 Mesleki Yeterlilik Belgesi ile İşyeri Açılır Mı?

Güzellik Salonlaronda Epilasyon Alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri İş Yeri Açma Belgesi Olarak Tanındı

Bakanlar Kurulu’nun 20.03.2017 tarihli ve 2017/10085 sayılı kararı gereğince İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe konmuştur.

İlgili yönetmeliğin 1. Maddesi gereğince; “Lazer epilasyon yöntemleri hariç tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işlemleri (Epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının, kullanacağı epilasyon cihazları ile ilgili 3308 sayılı Kanun kapsamında alınan ustalık belgesi veya mesleki ve teknik eğitim okullarının ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya üniversitelerin ilgili lisans ve önlisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diploma veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınan mesleki yeterlilik belgesinden birisine sahip olması zorunludur. Bu diploma ve belgelerin yurtdışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri müktesep hak kapsamında değerlendirilir.).”

Bu kapsamda, söz konusu mesleğe ilişkin İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO), Epilasyon Uygulayıcısı (Seviye 4) ulusal meslek standardını ve ulusal yeterliliğini hazırlamak üzere MYK ile işbirliği çalışmalarını başlatmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: https://www.myk.gov.tr/index.php/en/haberler/36-departman3/2713-guezellik-salonlaronda-epilasyon-alannda-myk-mesleki-yeterlilik-belgeleri-yeri-acma-belgesi-olarak-tannd